Đổi trả hàng

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn.

2. Sản phẩm chỉ bảo hành do lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

3. Sản phẩm phải còn mới , bao bì của sản phẩm còn nguyên vẹn

zalo